תוספתא מסכת אהלות (צוקרמאנדל) פרק י

תוספתא מסכת אהלות (צוקרמאנדל) פרק י

  

הלכה א
כוורת שבתוך הבית וכפישה נתונה על פיה ר' יהודה אומר מצלת וחכמים אומרים אינה מצלת שר' יהושע אומר כשם שהנסר מציל כך כפישה מצלת היתה מוטה על צדה בפותח טפח הכל מודים שאינה מצלת:
הלכה ב
עמוד של קדרות שהוא עומד בתוך הבית מן הארץ ועד הקורות שוליה של זו על פיה של זו ושוליה של זו על פיה של זו אם אין פי העליונה לקורות פותי טפח ובין שוליה התחתונה לארץ פותי טפח טומאה בתוכה הבית טמא טומאה בבית מה שבתוכו טהור שדרך הטומאה לצאת ואין דרכה ליכנס אם יש בין פי העליונה לקורות פותי טפח ובין ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.