תוספתא מסכת אהלות (צוקרמאנדל) פרק ט

תוספתא מסכת אהלות (צוקרמאנדל) פרק ט

  

הלכה א
ר' אליעזר אומר נזיר והמת תחת כריסו של גמל ואין הנזיר מגלח עליהן ואין חייבין עליהן משום טומאת מקדש וקדשיו טומאה שהיא נתונה בכותל אפילו מחצה על מחצה וכן עדר בהמה חיה ועוף וכן החיים שהיו מהלכין זה אחר זה אפילו ראשו של זה בין רגליו של זה וראשו של זה בין רגליו של זה אין הנזיר מגלח עליהן ואין חייבין עליהן על טומאת מקדש וקדשיו:
הלכה ב
נדחק ברחיים שהגוי בתוכה ושהנדה בתוכה בגדיו טמאין מדרס איזו היא הרחיים כל שאין עוקרין אותה ודוחפין אותה ממקומה ולענין טמא מת בגדיו טהורין עד שי ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.