תוספתא מסכת אהלות (צוקרמאנדל) פרק ח

תוספתא מסכת אהלות (צוקרמאנדל) פרק ח

  

הלכה א
כזית מן המת על הרדד או על גביו טומאה בוקעת ועולה בוקעת ויורדת טומאה בתוכו הנוגע בו מתוכו טמא טומאת שבעה מאחריו טמא טומאת ערב טומאה מאחריו הנוגע בו מאחריו טמא טומאת שבעה ומתוכו טמא טומאת ערב והנכנס לתוכו טהור כחצי זית מתוכו וכחצי זית מאחריו הנוגע בו בין מתוכו ובין מאחריו טמא טומאת ערב והאוהל עצמו טמא טומאת שבעה אמר ר' נתן אם מציל הוא על ידי אחרים קל וחומר על ידי עצמו:
הלכה ב
אוהל שהיה נטוי על גבי ארבע שפודין של מתכת ר' יעקב אומר אינו מציל מפני שדבר טמא מעמידו ור' יוסי ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.