תוספתא מסכת אהלות (צוקרמאנדל) פרק ז

תוספתא מסכת אהלות (צוקרמאנדל) פרק ז

  

הלכה א
ארבעה שהיו נושאין את הנדבך ואין במוטות כעובי המרדיע טומאה תחתיה כלים שעל גביו טמאין טומאה על גביו כלים שתחתיו טמאין ר' אליעזר מטהר וכן היה ר' אליעזר אומר כזית מן המת בפי הערוב האהיל על גבי הנדבך אדם וכלים שתחתיו טהורין האהיל על גבי תנור וכירים החדשים טהורין נתון על ארבע כלים אפילו כלי גללים וכלי אבנים וכלי אדמה ואין בהן פותי טפח טומאה תחתיו כלים שעל גביו טמאין טומאה על גביו כלים שתחתיו טמאין נתון על ארבע כוסיות הנתונות על ארבע אבנים ואין בהן גובה טפח טומאה תחתיו כלים שעל גביו ט ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.