תוספתא מסכת אהלות (צוקרמאנדל) פרק ו

תוספתא מסכת אהלות (צוקרמאנדל) פרק ו

  

הלכה א
ר' יהודה אומר משם ר' יהשע כשם שהכלים מצילין אם אוהלין שיש להן דפנות כך מצילין עם אוהלין שאין להן דפנות ואחד כלי עץ ואחד כלי חרס טהורין במה דברים אמורים בכלי שיש בו טפח על טפח אבל בכלי שאין בו טפח על טפח אינו מציל במה דברים אמורים בזמן שהוא אפוץ מבחוץ מצד אחד ומבפנים משני צדדים אבל אם היה אפוץ כחצי טפח מכאן וכחצי טפח מכאן הרי זה אינו מציל:
הלכה ב
קדירה שהיא נתונה בצד דופני של אוהל מבחוץ טומאה תחתיו והיא רוצצת טומאה בוקעת ועולה בוקעת ויורדת היתה גבוהה מן הארץ טפח טומאה ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.