תוספתא מסכת אהלות (צוקרמאנדל) פרק ה

תוספתא מסכת אהלות (צוקרמאנדל) פרק ה

  

הלכה א
ר' ישמעאל בר' יוסי אומר משם ר' נתן אהל שהוא פחות מארבעה טפחים פתחו במלואו וגגו טהור ר' שמעון בן אלעזר אומר משם ר' מאיר מת שהוא יתיר מארבעה טפחים פתחו במלואו:
הלכה ב
ר' יוסי אומר השדרה והגולגולת כמת אחרים אומרים משם ר' נתן כל הטמאות הפורשות מן המת כמת ופתחו ארבעה טפחים:
הלכה ג
ביב שהוא קמור תחת הבית ויש בו ארבעה טפחים ויש ביציאה ארבעה טפחים ונפל בתוכו הבית טהור נפל בבית מה שבתוכו טהור יש בו ארבעה טפחים ואין ביציאה ארבעה טפחים נפל בתוכו הבית טמא נפל בבית מה שב ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.