תוספות יום טוב מסכת בבא בתרא פרק ה

תוספות יום טוב מסכת בבא בתרא פרק ה

  

משנה א
התורן - פירש הר"ב עץ גבוה וכו' וכן הוא אומר (יחזקאל כ"ז ה') ארז מלבנון לקחו לעשות תורן עליך. גמרא:
הנס - פירש הר"ב כמין וילון וכו'. וכן הוא אומר (יחזקאל שם) שש ברקמה ממצרים היה מפרשך להיות לך לנס. גמרא:
עוגין - פירש הר"ב ברזל שקושרים וכו' וכן הוא אומר (רות א יג) הלהן תעגנה. גמרא:
מנהיגים - פירש הר"ב אלו המשוטות וכו'. וכן הוא אומר (יחזקאל כז ו) אלונים מבשן עשו משוטיך. ואיבעית אימא מהכא וירדו מאניותיהם כל תופשי משוט (שם כ"ז כ"ט) [גמרא]:
אבל לא מכר וכו' - כתב ה ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.