שרשי הי"ם

שרשי הי"ם

  
שרשי הי"ם
רבי יצחק רפאל מאייו
נפטר בשנת תק"ע (1810)
העניינים הנידונים בספר "שרשי הי"ם" מכונים שרשים כגון שורש בטול חמץ, שורש אשה נקנית בחליפין. השרשים הנידונים הם לפי סדר היד החזקה. כל שורש מתחיל בציטוט לשון הרמב"ם לגבי הנושא המתברר באותו שורש, בדרך כלל השקלא וטריא לפחות בראשיתה נוגעת בדברי הרמב"ם או בדברי נושאי כליו, בתחילת הסימן ישנה הערה על קושי בשיטתו או דקדוק בדבריו ולפעמים הצעת מקור להכרעותיו. במקומות מועטים ניתן למצוא שרשים שאינם קשורים לדברי הרמב"ם ישירות כגון תשובות למעשה
...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.