שנות אליהו הקצר מסכת כלאים פרק ד

שנות אליהו הקצר מסכת כלאים פרק ד

  

משנה א
קרחת הכרם. היינו כרם שחרב אמצעו. ולקמן דתני כרם שחרב. היינו שחרב בכמה מקומות:

בש"א כ"ד אמות. דסבר שצריך שיהיה ריוח בין הכרם ד' לכל צד. והיינו עבודת הכרם. והתבואה צריך שיהיה לכל צד ח' אמות. כי פחות מח' אמות לכל צד חובש התבואה והוא כלאים. והיינו כ"ד אמה. ט"ז הזרעים. והפסק ד' אמות מכאן וד' אמות מכאן. ופי' אחד דסבר ב"ש שצריך לעבודתה ח' אמה לכל צד והתבואה ד"א לכל צד. וב"ה סבר ט"ז אמות דהיינו ד"א ריוח לעבודתה מכאן. וד' אמות מכאן. וד' אמות לכל צד צריך שיהיה זרעים כדי שלא יח ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.