שנות אליהו הקצר מסכת כלאים פרק א

שנות אליהו הקצר מסכת כלאים פרק א

  

משנה א
החטים והזונין כו'. דוקא זוגות קתני שאינן כלאים:

משנה ב
הקשות והמלפפון וכו'. פי' דפלוגתייהו בזה. תנא קמא סבר מלפפון משני מינים. דהיינו מפיטמא של קישות ופיטמא של אבטיח וקישות עם אבטיח אינן כלאים זה בזה. ור' יהודה סבר שמלפפון עיקר כלאים היינו מקשות ופיטמא מתפוח ונעשה מלפפון ומותר לזרוע ביחידי. אבל עם הקשות או עם התפוחים הוי כלאים:

משנה ה
ודלעת יונית עם המצרית והרמוצה. פי' עם א' מהם כלאים. אבל מצרית והרמוצה אינו כלאים:

משנה ח
שיהא מקי ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.