שמחת עולם הלכות איסורי מזבח פרק ד

שמחת עולם הלכות איסורי מזבח פרק ד

  

הלכה ד
[ד] מאימתי תפסל הבהמה וכו' משיעשו בהן הכומרין מעשה וכו'. כתב רבינו בפ"ח מהלכות עבודה זרה כל שאין בו תפיסת יד אדם ולא עשאה אדם אע"פ שנעבד הרי זה מותר בהנאה וכו'. וכתב מרן ז"ל מ"ש כל שאין בו תפיסת יד אדם ולא עשהו אדם כיון לומר שלא הגביהו אדם וגם לא עשאו אדם וכו'. והדין עמו דודאי תרתי בעי שלא יהא בו תפיסת יד וגם שלא עשאו אדם אבל אם היה בו תפיסת יד כגון שהגביהו להשתחוות לו אע"פ שלא עשאו אדם אסור וכמ"ש רבינו בהלכה ב' נטלן בידו והשתחוה להן אסרן.
עוד כתב בדין הנזכר אבני ההר שנדלד ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.