שמות רבה (שנאן) פרשת שמות פרשה א

שמות רבה (שנאן) פרשת שמות פרשה א

  

א, א ספר ואלה שמות. כתיב: חושך שבטו שונא בנו ואהבו שחרו מוסר (משלי יג). בנוהג שבעולם - אדם שיאמר לחבירו: פלוני הכה בנך, יורד עמו עד לחייו, ומה תלמוד לומר: חושך שבטו שונא בנו? ללמדך, שכל המונע בנו מן המרדות, לסוף בא לתרבות רעה ושונאהו. שכך מצינו בישמעאל, שהיה לו געגועין על אברהם ולא רדהו ויצא לתרבות רעה ושנאהו אברהם והוציאו מביתו ריקם. מה עשה ישמעאל? כשהיה בן ט"ו שנה התחיל להביא צלם מבחוץ והיה משחק בו ועובדו, שנאמר: ותרא שרה את בן הגר המצרית [אשר ילדה לאברהם] מצחק (בראשית כא) ואין מצחק אלא ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.