שמות רבה (שנאן) פרשת וארא פרשה י

שמות רבה (שנאן) פרשת וארא פרשה י

  

י, א פרשתא י. ויאמר ה' אל משה בא אל פרעה [ואמרת...] ואם מאן אתה לשלח הנה אנכי נגף את כל גבולך בצפרדעים (/שמות/ ז'). הדא הוא דכתיב: ויתרון ארץ בכל הוא [מלך לשדה נעבד] (קהלת ה). ר' יהודה ור' נחמיה. ר' יהודה אומר: אפילו דברים שאתה רואה אותן כאילו הן מיותרין בעולם, כגון שיבא למעבד חבלא, סוביא למסיך גניא, אף הן בכלל הנייתו של עולם הן. מלך לשדה נעבד - אפילו מלך שולט מסוף העולם ועד סופו, מלך לשדה נעבד, שאיל ואמר: עבדת ארעא? לא עבדת כלום? לפיכך: אהב כסף לא ישבע כסף (שם /קהלת ה'/) - אוהב ממון לא יש ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.