שמות רבה (וילנא) פרשת כי תשא פרשה מד

שמות רבה (וילנא) פרשת כי תשא פרשה מד

  

א [לב, יג] זכור לאברהם, פתח ר' תנחומא בר אבא (תהלים פ) גפן ממצרים תסיע, למה נמשלו ישראל לגפן אלא מה הגפן כשבעליה מבקשין שתשביח מה הם עושין עוקרין אותה ממקומה ושותלין אותה במקום אחר והיא משבחת, כך כיון שבקש הקב"ה להודיע ישראל בעולם מה עשה עקרן ממצרים והביאן למדבר והתחילו מצליחים שם והתחילו מקבלין התורה ואומרים (שמות כד) כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע ויצא להם שם בעולם, שנאמר (יחזקאל טז) ויצא לך שם בגוים ביפיך, ד"א גפן ממצרים אתה מפרנס כל אותן הדעות האמורות בו (בראשית מ) והנה גפן לפני, גפן ממצרים ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.