שיר השירים רבה (וילנא) פרשה ז

שיר השירים רבה (וילנא) פרשה ז

  

א [א] שובי שובי השולמית, רבי שמואל בר חייא בר יודן בשם ר' חנינא ד' פעמים כתיב כאן שובי שובי, כנגד ד' מלכיות ששולטין בישראל וישראל נכנסין תוך ידיהן בשלום ויוצאין לשלום, השולמית, אומה ששלום חי העולמים מתנהג בה, הה"ד (שמואל ב' ז') ואהיה מתהלך באהל ובמשכן, דבר אחר השולמית, אומה שמסיימים לה שלום בכל יום, המד"א (במדבר ו') וישם לך שלום, דבר אחר השולמית, אומה שאני עתיד להושיבה בנוה שלום, הדא הוא דכתיב (ישעיה ל"ב) וישב עמי בנוה שלום וגו', ד"א השולמית, אומה שאני נוטה עליה שלום הדא הוא דכתיב (שם /ישע ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.