שיר השירים רבה (וילנא) פרשה ג

שיר השירים רבה (וילנא) פרשה ג

  

א [א] על משכבי בלילות, א"ר אבא בר כהנא מהו על משכבי בלילות על מרעי המד"א (שמות כ"א) ולא ימות ונפל למשכב, אמר ר' לוי אמרה כנסת ישראל לפני הקב"ה רבש"ע לשעבר היית מאיר לי בין לילות ללילות, בין לילן של מצרים ללילן של בבל, בין לילן של בבל ללילן של מדי, ובין לילן של מדי ללילן של יון, ובין לילן של יון ללילן של אדום, ועכשיו שישנתי לי מן התורה ומן המצות נסמכו לי לילות ללילות, על משכבי בלילות, א"ר אלכסנדרא כשישנתי לי מן התורה ומן המצות נסמכו לי לילות ללילות, על משכבי בלילות, באו לילות.
ב ד"א על ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.