שושנים לדוד מסכת ראש השנה פרק ב

שושנים לדוד מסכת ראש השנה פרק ב

  

משנה א
משקלקלו המינין. בש"ס, ת"ר מה קלקול קלקלו הבייתוסין, פעם אחת בקשו בייתוסין להטעות את חכמים ושכרו שני בני אדם, אחד משלנו (ולא הכירוהו ר"ש) ואחד משלהם, שלהם העיד עדותו ויצא, שלנו אמרו לו אמור כיצד ראית את הלבנה, א"ל עולה הייתי במעלה אדומים וראיתיו שהוא רבוץ בין שני סלעים, ראשו דומה לעגל, אזניו דומין לגדי, קרניו דומות לצבי וזנבו מונחת לו בין ירכותיו, והיצצתי בו ונרתעתי ונפלתי לאחורי, ואם אין אתם מאמינים לי הרי מאתים זוז צרורין לי בסדיני. א"ל מי הזקיקך לכך, א"ל שמעתי שבקשו בייתוסים ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.