שופטים

שופטים מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 6804 מקורות עבור שופטים. להלן תוצאות 141 - 150

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


141

ספרי דברים פרשת שופטים פיסקא קצ

 

142

ספרי דברים פרשת שופטים פיסקא קצא

 

143

ספרי דברים פרשת שופטים פיסקא קצב

 קול הגפת תריסים ונבעת קול צהלת סוסים ומרתת קול ליעוז קרנים ונבהל רואה שימוט סייפים ומים יורדים בין ברכיו. דבר אחר ואמר אליהם שמע ישראל אתם קרבים היום למלחמה על איביכם, ולא על אחיכם לא יהודה על שמעון ולא שמעון על יהודה שאם תפלו בידם ירחמו עליכם כענין שנאמר +שופטים כא ג+ ויאמרו למה ה' אלהי ישראל היתה זאת בישראל וחזרו וישיבו את השבט במקומו ולא כענין שנאמר +דהי"ב כח ח+ וישבו בני ישראל מאחיהם מאתים אלף נשים בנים ובנות ושם היה נביא לה' עודד שמו ויצא לפני הצבא הבא לשמרון ויאמר להם הנה בחמת ה' אלהי אבותיכם על יהודה

144

ספרי דברים פרשת שופטים פיסקא קצג

 

145

ספרי דברים פרשת שופטים פיסקא קצד

 

146

ספרי דברים פרשת שופטים פיסקא קצה

 

147

ספרי דברים פרשת שופטים פיסקא קצו

 

148

ספרי דברים פרשת שופטים פיסקא קצז

 

149

ספרי דברים פרשת שופטים פיסקא קצח

 

150

ספרי דברים פרשת שופטים פיסקא קצט

 

1234567891011121314151617181920