שו"ת שרידי אש חלק א סימן קנו

שו"ת שרידי אש חלק א סימן קנו

  

[עמוד תפו] היש מקום לדינא דמלכותא באיסור והיתר ועוד
ב"ה יום ב' דר"ח מר - חשון תרצ"ב
לידי"נ הרה"ג המפורסם מהר"י סמואל שליט"א אב"ד דק"ק אוסלו יצ"ו
אחד"ש באה"ר
כת"ר הציע לפנינו שתי שאלות, אחת כתיבה אשכנזית ע"ד השחיטה, ושניה כתיבה עברית ע"ד זכות הבחירה לנשים, ואשיב לעת עתה לכת"ר בקצרה ואם ירצה תשובה באריכות יודיעני נא ואכתוב לו תיכף ומיד.
ענין ראשון: היש מקום לדינא דמלכותא בדבר איסור והיתר
בעיר השואל נאסרה השחיטה של בהמות ע"י הרשות, אבל נמצא שו"ב שהיה נוהג לשחוט ב ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.