שו"ת שרידי אש חלק א סימן קלט

שו"ת שרידי אש חלק א סימן קלט

  

אם נשים יכולות לבחור ולהיבחר
ב"ה ג' דחנוכה תשי"א מונטרה
ידידי היקר הרב הג' חו"ב סוע"ה וכו' מהר"י אפפעל נ"י
שמחתי במכתבו ומפאת אי - בריאות בשבועות האחרונים אחרתי בתשובתי. ע"ד שאלתו בבחירת נשים. הג"ר ד"צ הופמן ז"ל התיר את [עמוד תנ] הבחירה האקטיבית ואסר את הבחירה הפאסיבית. אולם רבני א"י וכן בעל ח"ח ז"ל והגרח"ע ז"ל ועוד, אסרו גם הבחירה האקטיבית, והרב הראשי עוזיאל בספרו משפטי עוזיאל מתיר את הבחירה לבחור ולהבחר גם יחד, ולמה לי לתקוע א"ע במקום מחלוקת של האוסרים ומתירים, נניח הדבר ל ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.