שו"ת שרידי אש חלק א סימן קיד

שו"ת שרידי אש חלק א סימן קיד

  

באשה שנפלה ליבום לפני שני אחים - משומד ופורק עול מצוות
אשה אחת נפלה לפני שני אחים יבמים, אחד מהם הוא משומד שיצא מדת ישראל והשני הוא כופר בה' ובתורתו, מחלל שבת וכל קדשי ישראל בפרהסיא. וע"פ מצב הדברים נקל יותר להשפיע על המשומד שיחלוץ ליבמתו מאשר על הכופר בתורת ישראל ומלעיג על מצותיו.
[עמוד שמג] ורב אחד גדול ומפורסם התיר את החליצה ע"י המשומד, כדי להתיר את האשה מכבלי העגון. וטעמו ונמוקו הוא, שמומר לכה"ת לא עדיף ממשומד שיצא מדת ישראל ושניהם שווים לכל מיני פסלות, יינם יין נסך וכו'. ולכ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.