שו"ת ציץ אליעזר חלק כב סימן לב

שו"ת ציץ אליעזר חלק כב סימן לב

  

ליום הכפורים שחל בשבת (דרשה בביהכ"נ ביוה"כ של שנת תש"א לפני הזכרת נשמות)
א) יום הכפורים הוא לעמנו בכל תפוצותיו יום יחיד ומיוחד מובדל ומופרש משארי ימות השנה, יחיד בקדושתו ומיוחד בטהרתו, מובדל משאון סערת החיים, ומופרש מחמודותיו ותענוגותיו, ובו מתנשא העם למעלה מעשרה מחיי החומר והגשם. ונרעש ונפחד הוא מתייחד עם קונו בתפילות ותחנונים ומחלה את פני נורא ודחיל להמציא כופר ומחיל, כי היום הזה הוא גדול ונורא מיוחד ומסוגל מאז ומקדם מעת שעמנו נהיה לעם, ליום וידוי ותשובה וליום סליחה ומחילה "כי ביום ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.