שו"ת משפטים ישרים חלק א סימן שמד

שו"ת משפטים ישרים חלק א סימן שמד

  

שאלה ראובן צוה בעת מותו שחזקת הבית שהוא דר בו שהיא כתובה לזכות בתו המעות שקנו בהם החזקה ונכתב השטר לזכות בתו ההיא אמר שאין לבתו בהם כלום שדמי המקנה של החזקה נתנם בנו הבחור משה ממה שהיה משכיר עצמו לזולת ונוטל שכירותו עכ"ל. וע"ג השטר הנז' כתוב וז"ל שהודו שלם ואשתו בתו של ראובן הנז' שהמעות שסילקו בהם הלוקח הם של אביה שתפס משכי' משה בנו ולזכותו קנו החזקה והם לא היו כי אם שלוחים ואין להם זכות בחזקה. ועתה עמדו ב"ח =בעלי חוב= של ראובן ורצו ליטול החזקה הנז' בחובם ומשה בנו של ראובן טוען שהחזקה הנז' ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.