שו"ת משנה הלכות חלק ז סימן יז

שו"ת משנה הלכות חלק ז סימן יז

  

תינוקות שמפריעין בביה"מ אי מותר להביאם
ב"ה, פ' בלק תשל"ד לפ"ק.
מע"כ ידידי מופלא ומופלג מלא פלג וכו', הרה"ג כש"ת מוה"ר ליפא שטראוס, בני ברק. אחדשכ"ת בידידות.
ובדבר שאלתו עוד אם להביא תינוקות לביהמ"ד ולביה"נ אע"פ שהם מפריעים ומבטלים אבותיהם מתפילה, והביא ראי' מחגיגה ג' טף למה באים ליתן שכר למביאיהן וכתבו בתוס' מכאן סמכו להביא קטנים לביהכ"נ, ובמסכת סופרים פי"ח ה"ו סיים והן לקבל שכר ופי' בנחלת יעקב שם דעי"ז יכנס יראה בלבבם בגדלותם ועי"כ יקבלו שכר וממילא בדידן נמי כיון שיכנס יראה ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.