שו"ת הרמב"ם  - הערות סימן קעא

שו"ת הרמב"ם - הערות סימן קעא

  


א ה' גירושין פ"ו ה"ל, ועי' ת' רס"ג שערי צדק ג' ב' י' ותה"ג גינצברג גאוני - קה ע' ר"ל פ"ן דברי הרמב"ם אינם עניין לכאן, וכלשון התשובה הזאת היא תשובת רב נטרונאי בשערי צדק דף יד ב סי' כה, א"ן.