שו"ת הרמב"ם הלכות גירושין פרק יב

שו"ת הרמב"ם הלכות גירושין פרק יב

  

הלכה טו
[טו] שאלה אדם אחד מאנשי מצרים נשא אשה באלכסנדרייא והלך לארץ מרחקים והניחה ונשמע עליו שמת ובא יהודי אחד והעיד עליו בבי"ד שראה אותו מת והביט בו והכירו בבירור. האם תוכל אשתו להנשא אם לאו.
תשובה ראוי לה להנשא בעדות זה האחד (יבמות קכ"ד: הל' גירושין פי"ב הט"ו). וכתב משה.

הלכה טז
[טז] שאלה ראובן היה נושא ונותן בחוץ ויצא לישא וליתן כמנהגו בכפרים של עכו ובא אצל יהודי אחד והפקיד כליו שם ולקח מהם מקצת והלך למכור בעיר אחרת המתין יום ויומים ושלשה ימים ולא בא אז הביא שא ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.