שו"ת הרמב"ם הלכות אישות פרק כד

שו"ת הרמב"ם הלכות אישות פרק כד

  

הלכה י
[י - יא] שאלה ילמדנו רבינו מי שאינה טובלת לבעלה היש לה כתובה אם לא ושכרך כפול.
תשובה אין לה כתובה למי שלא תטבול כדין התורה. וזה שנשאל לבעל ונאמר לו הואיל וידעת שאינה טובלת למה נזקקת עמה אם השיב שלא ידע בזה שהיא אמרה לו שטבלה והודתה היא שלא טבלה אזי תפסיד כתובתה (הל' אישות פכ"ד ה"י וי"א). אמנם אם תכחיש תשבע בנקיטת חפץ. ואם טענה שהוא ידע שלא טבלה ושמש עמה יטילו חרם על הבעל מפורש או סתם ואם הודה או הכחיש אין לה כתובה על אי זה פנים שיהיה, וכתב משה.
שאלה אדם א' גירש לאשתו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.