שו"ת בעלי התוספות  - הערות סימן כד

שו"ת בעלי התוספות - הערות סימן כד

  


א תשו' ר"י.
ב ע"ז נ"ו ע"ב.
ג ע"ז נ"ה ע"א.
ד היינו פרק בתרא, ע"ז ע"ב ע"א.
ה ע"ז ע"ב ע"ב.