שו"ת בעלי התוספות  - הערות סימן כג

שו"ת בעלי התוספות - הערות סימן כג

  


א תשו' ר"י.
ב ע"ז ל"ג ע"ב.
ג ע"ז ל"ג ע"א.
ד ע"ז נ"ו ע"ב.
ה ע"ז ס"ו ע"א.
ו חולין ק' ע"ב.