שו"ת בעלי התוספות  - הערות סימן יט

שו"ת בעלי התוספות - הערות סימן יט

  

א תשו' ר' שמריה ב"ר מרדכי.
ב ע"ז ע' ע"א.
ג ע"ז ע' ע"ב.
ד ע"ז ע' ע"א.
ה ע"ז ע"ו ע"ב.
ו ע"ז ע"ו ע"א.
ז דניאל א' ח'.
ח ע"ז ע"ו ע"ב.
ט דף י"ג ע"ב.
י קידושין פ"ד ה"א.
יא ע"ז ע' ע"ב.
יב ע"ז ע' ע"א.
יג ע"ז ע' ע"א.
יד ע"ז ע' ע"א.
טו ע"ז ס' ע"ב.
טז ע"ז ל"ד ע"ב.
יז מימרא דרבי חנינא, ע"ז י"א ע"ב והלאה.
יח ע"ז ע' ע"ב.
יט ע"ז ע' ע"א.
כ ר"ה כ"ז ע"א.
כא ביצה ג' ע"ב; שבת ל"ד ע"א; עירובין מ"ה ע"ב.
כב דב ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.