שו"ת בעלי התוספות  - הערות סימן יז

שו"ת בעלי התוספות - הערות סימן יז

  


א תשו' ה"ר אליעזר ב"ר שמשון.