שו"ת בעלי התוספות  - הערות סימן טז

שו"ת בעלי התוספות - הערות סימן טז

  


א תשו' גאוני נרבונא.
ב רבה ורב יוסף, גיטין ס' ע"א.
ג מגילה י"ט ע"א.
ד גיטין ס' ע"א.
ה תהלים קי"ט קכ"ו.
ו גיטין ס', תמורה י"ד ע"ב.
ז יומא ע' ע"א; סוטה מ"א ע"א.
ח מגילה כ"ג ע"ב.
ט ברכות ח' א'.
י גיטין ס' ע"א.