שו"ת בעלי התוספות  - הערות סימן טו

שו"ת בעלי התוספות - הערות סימן טו

  


א תשו' ר' יעקב תם.