שו"ת בעלי התוספות סימן קט

שו"ת בעלי התוספות סימן קט

  

א שאל רבי' חזקיה לה"ר אביגדור כ"ץ. על גט אחד שהובא מעירכם וכתוב בו ואנש לא ימחי ביו"ד /בי'/. ואנו רגילים לכתוב בה"א /בה'/ כי ביו"ד /בי'/ הוא משמעות אריגה, כמו עבד מחי, או לשון מכה איש, אנש דימחי גבר. אבל בה"א /בה'/ הוא ממש בלשון המחאה הרשאה, יכתוב מרשה וכן מוחה. וכן כתוב בו ותרוכית, ולא ידענא מאיזה לשון הוא, ואנו רגילין לכתוב ותריכית. וגרשתי מתרגמינן ואיתריך, ולשעבר יאמר ותריכית, ולשם דבר יכתוב תירוכין. ותרוכית לא ידענא. ועוד כתוב בו במתא הל"א ולא כתוב דמקרי סלו"י, כי כאן קורין סול"י. וגם ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.