שו"ת בעלי התוספות סימן קא

שו"ת בעלי התוספות סימן קא

  


א יהודי אחד שאל את מוהר"ם זצוק"ל אם צריך כפרה על ששחט אשתו וד' בניו ביום הרג רב... וצור ישראל ינקום את נקמתינו ונקמת תורתו ונקמת דב /דם/ עבדיו השפוך, במהרה בימינו ויראו עינן וישמח לבינו מאיר ב"ר ברוך שיחי' זצ"ל.