שו"ת בעלי התוספות סימן צז

שו"ת בעלי התוספות סימן צז

  

א שאילה מאת מורי אחי הר"ם שלי"ו. יצחק ורבקה שבאו בימים ואמרו נתקן עניין נכסים שלנו מי יירשם אחר מותינו כי אין לנו זרע, וכן עשו בקניין גמור ובעדים הכל כתיקון חכמים. ובסוף התנאים כתוב וגם הניחו יצחק ורבקה י' זקוקים לצדקה לחלוק לקרוביהם, והאחרון שבהם שיהיה בחיים יהא רשאי לחלוק כמו שהוא חפץ. וגם כתוב בסוף השטר, האחרון שיהיה בחיים יכול ליתן מן הנכסים לכל מי שירצה, ואיש לא ימחה בידו ולא ישביענו על ככה. והנה יצחק מת ראשון. ולאחר ימים כשהיתה רבקה מוטלת בחולי במטה אשר מתה בה צותה ליורשיה, שהם בני א ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.