שו"ת בעלי התוספות סימן צד

שו"ת בעלי התוספות סימן צד

  

א ראובן טוען נתתי לך ספריי למשכנם עבור ספר של חמותך עד שאעתיקנו, והנה העתיקתיו והחזרתיו לך ושכרו, החזיר לי ספרי. והלה משיב נתתה לי ספריך שאשאיל עליהם כמו שאוכל, וחמותי לא רצתה להשאיל לי כי אם בי"ב דינרים עד חצי שנה, ואם יעכבם יותר יתן י"ב דינרים לכל חצי שנה. ואמרתי לה איני נודר לך כלום אם יעכב יותר יעשה כרצוניך. ואמרה לי שלא תקח פחות. והבאתי (והספר) [הספר] וספרתי לך שלא היתה רוצה להשאיל כי אם בי"ב דינרים לכל חצי שנה. ועכבתה הספר על פי הדברים האלה (ואתה) [ועתה] חמותי מעכבת הספרים עבור מותר ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.