שו"ת בעלי התוספות סימן עב

שו"ת בעלי התוספות סימן עב

  

א ועל האלמנה אשר בעלה לא היה טהור ואין אדם חפץ לישאנה.
אמת אשה אחת הכרתי שהיו אומרים עליה שהותר לה להיבעל לגוי. ושמעתי בצרפת שהתירו למקצת נשים, ולא נתתי לב לשאול מאין הרגלים. ויודע אני שאין ראוי כלל, מההיא דאסתר קרקע עולם הייתהב ואין נראה לי כלל וכלל, דאסתר אנוסה הייתה, להכי אהני קרקע עולם, ולענין שתעבר ואל תהרג. וכן ההיא דכתובותג ולידרוש להו דאונס שרי. ויעל עיקר' לא נתכוונה אלא להתיש כחו דסיסרא, ולהצלת כל ישראל, וחסיד' ידועה. אבל להמציא עצמה ליבעל לגוי להנאת דעת' לביאה, לא נהירא כלל. ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.