שו"ת בעלי התוספות סימן מז

שו"ת בעלי התוספות סימן מז

  

א /סימן זה מורכב במקור משני סימנים בעלי ספרור זהה, החל מהפסקה: נראה בעיני, הקהל שדרים מתחיל הסימן השני/ שאל ה"ר יונה לה"ר יצחק אור זרוע. על אחד ששחט תרנגולת כדין בהולכה ובהובאה /ובהבאה/, אך כשגמר בשחיטת הסימנים חתך כל המפרקת לשנים. ואסרוה חכמי עירו משם ה"ר אליעזר מטול"א ואומ' שהביא ראייה מפרש"י דחולין דפירש דלא לישוייה גיסטרא, פירש אחר ששחט שלא יחתוך כל הצואר. ופי' שני פירש אינמי /אי נמי/ בשלא הוליך והביא. דלפירוש ראשון אפילו הוליך והביא טריפה, מאחר שחתך כל הצואר, ואיני יודע טעמו, כי לא רא ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.