שו"ת בעלי התוספות סימן מג

שו"ת בעלי התוספות סימן מג

  

א דין מצרנות מספר רבי' שמחה. מצרן אחד תבע אחר הלקיחה במצרנותו, והלה משיב משכנתא היה בידי. והוציא שטר משכנתא שהיה ממושכן בידו בזקוק, וזמן השטר כ"ה בתמוז, ואם לא יפרע עד א' בטבת שיהיה מוחלט בידו, ויוסיף לו ח' זקוקים. והמצרן טוען אחר ששמעת שקצבתי עמו לתת לו עלי' ט' זקוקים הערמת והלוית לו זקוק, כדי לטעון עליה משכנתא ולהפקיע מדין מצרנות. וקיצור זמן ההלואה מוכיח.
ודאו ידים מוכיחות יש בדבר שזה המלוה הערים להפקיע מן המצרן. ואמרינןב אי איערומי קא מערים אית בה משום דינא דבר מצרא. ומשכנתא דאמר ר ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.