שו"ת בעלי התוספות סימן ג

שו"ת בעלי התוספות סימן ג

  

א נשאל לפני ר' אלעזר הגדול. כהן שנשתמד מרצונו ומעצמו, ועמד באותו שמד בלא שום הכרח עד שלמד ספר טעותם ועשה קרחה בראשו, וגלח זקנו, ונבח על מזבחותם, ויצמד לבעל פעור, ואכל זבחי מתים, ונעשה כומר לע"ז כאחד מכומרי האומות. לאחר שנים רבות נקפו לבו וחזר בתשובה ונשא אשה והוליד בנים לאחרי כן. מהו לו ולזרעו בנשיאות כפים, או לקרות בתורה תחילה, או להפריש לו חלה.
והשיב שזרעו כשר לכל דבר שבקדושה ושבכהונה, שאין זרע כהן מתחלל אלא אותו שנולד מן הפסולה לוב כגון אלמנה לכהן גדול, גרושה וחלוצה לכהן הדיוט. ואו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.