שו"ת בעלי התוספות סימן א

שו"ת בעלי התוספות סימן א

  

א על דבר אחינו בני רימ"ש הבאים לשוק טרויי"ש, וקפץ עליהם צר ואויב וירוצצום, וגומלי חסדים שבטרויי"ש מסרו עליהם נפשם ופסקו עליהם כדי פדיונם בשלשים ליטר'. והחבושים נתנו רובם. והמותר הטילו עליהם קהל טרויי"ש ועל אחיהם בסביב משינ"ץ ושבאלצורא וב' נפשות שבקרלונ"ט. וגזרו לתת מכל ליטרא דינר, והממאן אסרוהו הוא וכל זרעו מלבא בקהל ופתו ויינו. וקבעו עליו ל' דינרים לקנס. והוסיפו וגזרו שלא יהא אדם רשאי להתיר. ובבא הספר הזה לקהל שינ"ץ עמדו והתירו לעצמן הגזירה, שנתנו אמתלא לדבריהם מחמת צרות גדולות שסבבום ונת ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.