שו"ת בעלי התוספות נספח ב

שו"ת בעלי התוספות נספח ב

  

כתב נשלח למורי אחי הר"ם ממדינת מרקא מעיר פיסרו. והא לך לשון מ"א הר"ם שלי"ו. הארכת עלינו בשאילות חבילות חבילות, פשטת אל כל גלילות, כבוצר על סלסילות לא השארת עוללות, מגבלות מעשי עבות גדילות, זיווגת את הפתילות, הרמת מכשולות, יישרת פתלתלות, קווצותי תלתלות, את הכל שקלת במשקלות, מאזני צדק מעולות, גולות עיליות גולות וקלות, לקצבי הרים ירדת, חתרת בעימקי תהום מחילות, צללת באדירים העלים חזוזי חרס וסהר להאיר אפילות, אלופי ומיודעי הר"ר יהוסף. שרא לי מורי את דברי מעטים לפי כבודך ולפי גדולת מעלתך, כי לא ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.