שו"ת בעלי התוספות  - הערות סימן ג

שו"ת בעלי התוספות - הערות סימן ג

  


א תשו' ר' אלעזר ב"ר יצחק הגדול.
ב עי' קדושין ע"ז ע"א.
ג דברים י' ח'.
ד בכורות מ"ג ע"א.
ה מנחות ק"ט ע"ב.
ו מנחות ק"ט ע"א.
ז מלכים ב', כ"ג ט'.