ר' צדוק הכהן מלובלין - שיחת שדים

ר' צדוק הכהן מלובלין - שיחת שדים

  

בס"ד קונטרס קראתיו שיחת שדים לבאר מה שמץ דבר נמצא אודותם בדברי חז"ל חכמי האמת ז"ל בתלמוד ומדרשות:
עירובין (י"ח ב) כל אותן השנים שהיה אדם הראשון בנידוי הוליד רוחין ושדין ולילין וכו'. נראה לי כידוע שבכל דבר יש עשר ספירות שזה הוא קומה שלימה. וקו האמצעי הוא כתר תפארת יסוד מלכות. ועשר ספירות דעשיה של הקליפות תפארת יסוד מלכות של קו האמצעי הוא רוחין ושדין ולולין. רוחין הוא גופא וכידוע שתפארת הוא נגד יסוד הרוח. וכן רוחין הם כל מיני היזיקות שיש על ידי הרוח וכמו שאמרו בבבא מציעא (ק"ז ב) הכל ברו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.