ר' צדוק הכהן מלובלין - ליקוטים

ר' צדוק הכהן מלובלין - ליקוטים

  

/ליקוטים מכתב יד קודשו: אמר המעתיק הנ"ל עד כאן מכתב יד קודשו בכרך הזה. ונשאר עוד חלק עשרים וארבע דפים אשר הכין רבינו הקדוש המחבר זי"ע ללמדינו תורת אמת בקונטרס זה אבל לא היינו ראויים לאור הגדול כזה. ועלינו לשבח לאדון הכל יתברך שמו על מעט הכמות ורב האיכות של האור השופע הזה שנשאר לנו מעיר וקדיש הזה הנשלח לנו מן השמים להאיר בחכמתו וקדושתו העצומה לארץ ולדרים. וכדי להשלים הגליון אעתיק איזה פנינים יקרים מכתב יד קודשו מהמון חדושיו הרבים ועצומים ששנה לנו רבינו הקדוש מאור הגולה המחבר זי"ע בימי טל יל ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.