ר' עובדיה מברטנורא מסכת פאה פרק ב

ר' עובדיה מברטנורא מסכת פאה פרק ב

  

משנה א
אלו מפסיקין - בין שדה לשדה ויהיו נחשבים כשתי שדות, לענין שאם הניח פאה באחת מהן על חברתה לא עלתה לו לפאה, דכתיב (ויקרא יט) פאת שדך שלא יניח פאה משדה לחברתה:
הנחל - נהר:
והשלולית - אמת המים שמחלקת שלל לאגפיה שאמות אחרות של מים שותות ממנה:
ודרך היחיד - ד' אמות:
ודרך הרבים - שש עשרה אמה, ומשום סיפא נקט לה דבעי למתני סיפא שכל אלו אין מפסיקין באילן, וקמ"ל דאפילו דרך הרבים שהיא רחבה ט"ז אמה אינה מפסקת באילן:
שביל הרבים ושביל היחיד - שביל זוטר טובא דשקיל כרעא ו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.