ר' עובדיה מברטנורא מסכת נדה פרק ז

ר' עובדיה מברטנורא מסכת נדה פרק ז

  

משנה א
דם הנדה. מטמאין לחין - דכתיב (ויקרא ט"ו) והדוה בנדתה, מה שזב ממנה טמא כמותה, ובשעה שזב לח הוא:
ומטמאים יבשים - דכתיב (שם) דם יהיה זובה, בהוייתו יהא, ואע"פ שנתיבש:
ובשר המת - מטמא יבש. דכתיב (במדבר י"ב) או בעצם אדם, אדם דומיא דעצם, מה עצם יבש אף בשר יבש:
והניע - רוק רך שיוצא ע"י נענוע. ואני שמעתי, ליחה היורדת מן החוטם. וממעינות הזב הן והוו אב הטומאה:
והשרץ - דכתיב (ויקרא י"א) הנוגע בהם במותם, כעין מותם, דהיינו כשהם לחים כמו שהיו בעת מותם. אבל כל זמן שהשדרה קי ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.