ר' עובדיה מברטנורא מסכת ידים פרק ד

ר' עובדיה מברטנורא מסכת ידים פרק ד

  

משנה א
בו ביום - אפירקין דלעיל קאי אמלתיה דר' שמעון בן עזאי, דמיירי ביום שהושיבו את ר' אלעזר בן עזריה בישיבה. וכל מקום שנאמר במשנה בו ביום, על אותו היום נאמר:
נמנו - עמדו למנין, לדעת מנין המטמאים ומנין המטהרים, וגמרו הדין על פי הרוב:
עריבת הרגלים - עריבה עשויה לרחיצת הרגלים:
שנסדקה - סמוך לשוליה, ואינה מחזקת מים כדי רחיצת רגלו אחת:
טמאה מדרס - דעריבה קודם שנסדקה נמי היו רגילים לישב בה, והיתה משמשת ישיבה עם מלאכתה:
שר' עקיבא - היה חולק ואומר עריבת הרגלים כשמה, ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.