רשב"ם בראשית פרשת נח פרק ט

רשב"ם בראשית פרשת נח פרק ט

  


(יח) וחם הוא אבי כנען - (פירוש רשב"ם ניכר מדבריו לבראשית א', א: כ"ד, א': כ"ו, ט"ו ולשמות ב', כ"ג):